Tietoturvan osaamiskartoitus

Perustietoa tietoturvasta


Maailma digitalisoituu

Digitalisoituminen on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, joka merkitsee ihmisten, palveluiden, laitteiden ja ilmiöiden keskinäistä verkottumista toisiinsa tiedon avulla teknologioita hyödyntämällä. Nämä ovat asioita, jotka ovat päivittäin yhä enemmän läsnä. Missä on verkko, siellä on myös digitalisaatio. algoritmit ja tietotekniikka läsnä.

Digitalisoituminen merkitsee uusia mahdollisuuksia. Niihin liittyy myös negatiivisia ilmiöitä. Uudet asiat edellyttävät tietoisuutta ja valveutuneisuutta digitaalisuudesta. Digitalisaation lieveilmiöitä ovat esimerkiksi kyberrikollisuus eri muodoissaan, massojen manipulointi sosiaalisessa mediassa ja yksityisyyden menettäminen. Koneet korvaavat inhimillistä toimintaa yhä enemmän, sillä digitalisaation kuuluvat myös laitteet ja ohjelmistot. Ne ovat yhä enemmän läsnä arjessa eri muodossaan vaatien ylläpitoa ja huolellisuutta käyttäjiltään.

 


Tunnista osaamisesi

Mitä sinä ymmärrät digitalisaatiosta? Osaamiskartoituksella voi helposti tunnistaa oman tietoisuutensa tästä ilmiöstä.

Lähestymme digitalisaatiota haittojen tunnistamisen ja minimoimisen näkökulmasta. Tunnistamalla valmiutesi voit varautua digitalisaatioon tietoturvallisuuden osaamiskartoituksella. Saat tulokset  käyttöösi heti testin tehtyäsi. Osaamiskartoituksen avulla voit arvioida ymmärrystäsi digitalisaatioon liittyviä riskeistä ja uhkatekijöistä.


en_USEnglish