Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa – Tietoturvakoulutus

Tervetuloa tietoturvakoulutukseen!

Vastuu tietoturvallisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisesta kuuluu omalta osaltaan jokaiselle. Kurssin tavoitteena on edistää ERTO TKn henkilöstön tietoturvallisuustietoisuutta ja auttaa sitä kautta koko organisaatiota toimimaan turvallisemmin.

Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään tietosuojan ja tietoturvan merkitystä omassa toiminnassa.  Materiaali on sama, kuin 9.9 pidetyssä koulutuksessa, mutta se on selkeyden vuoksi jaettu neljään eri osaan. Jokaisen osan jälkeen on aiheeseen liittyvä testi.

Seuraavaan osaan päästäksesi tulee aina edellisen osan testi suorittaa hyväksytysti ja läpäistäksesi kurssin, tulee kaikki testit suorittaa hyväksytysti. Suorituskertoja ei ole rajattu. Otathan myös huomioon että kysymykset ja kysymysten vastaukset perustuvat suoraan oppimateriaaleihin ja oikeita vastauksia voi myös olla enemmän kuin yksi.

 

Service Materials

Fordione opetusmateriaalit

en_USEnglish