Englanninkielen kertauskurssi

FIX IT!

Digitaalinen opetusmedia englannin kielen kertaamiseen.

Sisältö

  • Yleisaikamuodot (preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, futuuri, 1. konditionaali)
  • Kysymyslauseet ja kielteiset lauseet
  • Artikkelien käyttö
  • Prepositioiden käyttö

Sopii noin 3 vuotta ja sitä enemmän englannin alkeita opiskelleille.

Tavoite: muistaa perusasiat ja oppia käyttämään niitä.

Voit lopuksi halutessasi tehdä myös oppimista testaavan loppukokeen.

Saat tulokset heti sen jälkeen käyttöösi.

Median tuottajaMedian julkaisijaMedian julkaisutiedot
Funlingua 2315636-6
Oy Digital Education Services Finland Ab
Julkaistu 12.04.2019 Uranet -alustapalvelussa.

Lisenssi Made In Internet®  v1.2  

en_USEnglish