Lopputyö

Lopputyönä sinun tulee kirjoittaa tiivis, noin kahden sivun (A4) mittainen, essee kahdesta valitsemastasi hyvinvointiin liittyvästä aiheesta. Toinen essee tulee käsitellä ajatuksiasi IhanaElon-ohjaajana toimimiseen liittyen. Toisen voit valita vapaasti hyvinvoinnin parista.  Vaihtoehtoisesti voit toteuttaa toisen töistäsi piirtäen, kuvaten, videoiden tai valitsemallasi tavalla, jos se tuo mielestäsi omat ajatuksesi parhaiten esiin. Kaikkein tärkeintä on löytää lopputöistäsi sinun ikiomia pohdintojasi tukeutuen koulutuksen aikana opittuun.

Tallenna kaikki tehtäväsi jälleen omaan kansioosi.

Sovitaan toki erikseen, jos haluat lähettää aineistosi postilla tms. Arvosana on joko hyväksytty tai hylätty. Hylkäys edellyttää uuden esseen kirjoittamista tai työn tekemistä.

Esimerkkiaiheita:

 • Verkkokurssin ja IhanaElo-ohjaajan palveluiden markkinointi ja myynti
 • Omasta hyvinvoinnistani huolehtiminen niin IhanaElo-ohjaajana kuin yrittäjänä
 • IhanaElo-ohjaaja tsempparina, kannustajana vai piiskurina
 • Vahvuuteni IhanaElo-ohjaajana
 • Omat oivallukseni IhanaElo-ohjaajana toimimisen tukena
 • IhanaElo-ohjaajana kasvatan liiketoimintaani ja voin itse paremmin

Lataa tästä vielä itsellesi materiaalia ryhmävalmennusten tueksi: Ryhmävalmennus

M6 IhanaElo-palveluiden myynti, markkinointi, hinnoittelu ja sopimukset

Olet valmistumassa IhanaElo-ohjaajaksi. Matkasi oman hyvinvointisi äärellä on ollut ainutlaatuinen. Samalla olet kerännyt tietoa ja taitoa ohjaajana toimimisen aloittamiseksi. Sinun kannattaa myös huolellisesti suunnitella mistä löydät asiakkaita ja kuinka hinnoittelet, myyt ja markkinoit palvelujamme.

Käymme läpi IhanaElo-valmennusten markkinointia ja myyntiprosessia toimiviksi todettujen käytäntöjen pohjalta. Saat esimerkkejä IhanaElo-valmennusten hyödyistä, eduista ja asiakkaan ostomotiiveista. Palvelumme sisältävät päätuotteemme valmennusten lisäksi myös mm. koulutuksia ja luentoja. Samat opit toimivat hyvin niiden myynnissä ja markkinoinnissa.

Pääset harjoittelemaan myös palvelujen hinnoittelua. Moduulin päätteeksi tutustut sopimusluonnokseen, sillä valmistuttuasi teet IhanaElo Oy:n kanssa sopimuksen IhanaElo-ohjaajana toimimisesta.

Muistathan täydentää oivalluspäiväkirjaasi tulevien viikkojen aikana!


IhanaElo-palvelujen myynti ja markkinointi

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Ystävällisyysmeditaatio 4:34. Kesto

 

Läsnäoloharjoitus
Ystävällisyysmeditaatio musiikilla. Kesto 4:34

 

Katso

M6 Oppimistehtävä 1: Unelma-asiakkaasi

Millainen on sinun unelma-asiakkaasi? Määrittele kenen kanssa haluaisit käydä kauppaa ja tehdä yhteistyötä. Kirjoita mahdollisimman tarkka kuvaus ja sisällytä siihen esimerkiksi nimi, ikä, positio, organisaatio, ilot, huolet, ostomotiivit ja harrastukset. Voit halutessasi piirtää unelma-asiakkaasi kuvan tai leikata sen lehdestä.

 

M6 Oppimistehtävä 2: Myyntipuhe

IhanaElo-hyvinvointiohjaajana osaat kertoa myymiesi palvelujen rakenteesta, hyödyistä, eduista ja ominaisuuksista.  Menet asiakastapaamisiin valmistautuneena ja varmana, kun olet sanoittanut myyntipuheesi omaan suuhusi sopivaksi.

 1. Valitse yksi IhanaElo- valmennus, jota haluat tarjota asiakkaillesi (https://www.ihanaelo.fi/palvelut/)
 2. Listaa valitsemasi valmennuksen
  1. ominaisuudet/ faktat (esim. konseptoitu valmennusprosessi)
  2. edut (esim. IhanaElon ohjaaja koordinoi kaiken)
  3. hyödyt (esim. vaivatonta asiakkaalle)
 3. Kirjoita ja videoi ytimekäs myyntipuhe (ja pidä unelma-asiakas mielessäsi.) Muista myydä hyötyjä!

Tallenna tehtävät kansioosi.

 

Työvälineharjoitus 4: Aktivoidu somessa

Kuuntele oheinen luento. Löydät sosiaaliseen mediaan liittyvät tehtävät luentomateriaalista.


IhanaElo-palvelujen hinnoittelu ja sopimukset

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Tarkkailija. Kesto 11:07

Katso

M6 Oppimistehtävä 3: IhanaElon palvelut

Tutustu IhanaElo-tiimin tarjoamien palvelujen hinnoitteluun https://www.ihanaelo.fi/palvelut/

IhanaElo-tiimiläisenä nämä hinnat toimivat myös sinun perushintoinasi erityisesti yritysasiakasmyynnissä.

Mitä IhanaElo-palveluita sinä alat myydä ja toteuttaa? Perustele vastauksesi ja tallenna tehtävä kansioosi.

 

M6 Oppimistehtävä 4: Sopimus IhanaElo-ohjaajana toimimisesta ja hinnoittelu

Valmistuttuasi teet IhanaElo Oy:n kanssa sopimuksen IhanaElo-ohjaajana toimimisesta. Sitoudut sopimuksessa mm. hankkimaan IhanaElo-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssin jokaiselle valmennukseen osallistuvalle.

 1. Pyydä sopimus tutustuttavaksi itsellesi.
 2. Pohdi, miten huomioit verkkokurssin hankinnan hinnoitellessasi yksityisasiakkaan IhanaElo-hyvinvointivalmennusta?
 3. Täydennä Hinnoittelun simulointi -taulukkopohjaan ehdotuksesi hinnoittelustasi. Valmistaudu perustelemaan ehdotuksesi. Löydät taulukkopohjan omasta kansiostasi. Muokkaa ja tallenna päivitetty taulukko kansioosi.

Monivalintatentti

Jokainen moduuli päättyy monivalintatenttiin. Seuraavaan moduuliin siirtyminen edellyttää monivalintatentin hyväksyttyä suorittamista. Pääset jatkamaan tenttiin, kun ohjaajakoulutukset lisätehtävät ja valmennusharjoitukset ovat valmiit ja olet merkinnyt ne tehdyksi. Tentti on hyväksytty, mikäli saat 75% vastauksista oikein.

Onnea matkaan!

Muistathan, että valmistuminen edellyttää lopputyön tekemistä. Löydät tarkemmat ohjeet uudelleen tentin läpäistyäsi.

 

M5 Elämän sallinta

Oletko onnellinen? Mikä tekee sinut onnelliseksi ja saa sinut kukoistamaan? Mitä onnellisuus sinulle tarkoittaa? Hyvinvointi ja sen kokeminen on meille jokaiselle eri asia. Silti meille kaikille on yhteistä, että olemme onnellisempia toimiessamme omien arvojemme mukaisesti, omia vahvuuksiamme hyödyntäen ja meille tärkeitä ihmissuhteita vaalien. Jokainen meistä haluaa kokea elämänsä merkitykselliseksi ja saavuttaa omia tavoitteita eli saada aikaan.

Olemme rakentaneet vahvaa perustaa hyvinvoinnille ravinnon, aktiivisuuden ja palautumisen kautta – näitä voisi yhteisellä nimittäjällä kutsua elinvoimaisuuden varmistajiksi. Tälle perustalle on hyvä rakentaa elämän positiivisia hetkiä itselle tärkeimpien asioiden ja ihmisten parissa, itseen myötätuntoisesti suhtautuen.

Elämän sallinta vaatii myö ratkaisuja ja päätöksentekoa, joka on välillä valtavan vaikeaa. Harjoittelemme yhdessä etsimään myötätuntoisesti ratkaisuja elämäämme, luomaan toimintasuunnitelmia ja askeltamaan määrätietoisesti eteenpäin – mitä ikinä se sinulle sitten tarkoittaakaan. Usko unelmiisi – on olemassa riski, että ne toteutuvat!

Aloitamme moduulin loppuasiakkaalle myytävän verkkovalmennuksen luennolla. Luentoon on poimittu aiheita, jotka avaavat seuraavien viikkojen aikana viikkotehtävien kautta läpikäytäviä hyvinvoinnin elementtejä. Tämän luennon lisäksi ohjaajakoulutus sisältää syventävän luennon jokaisen viikon aihepiiristä.

Katso

Tästä linkistä voit ladata verkkoluennon itsellesi pdf-muodossa. Siten voit hyödyntää sitä luennoilla ja valmennuksissasi: Verkkoluento Elämän sallinta

Muistathan täydentää oivalluspäiväkirjaasi tulevien viikkojen aikana!


Viikko 1: Itsemyötätunto

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Tutustu vaikeaan hetkeen. Kesto 5:18

 

Läsnäoloharjoitus
Tutustu vaikeaan hetkeen musiikilla. Kesto 5:30

 

Katso


Viikkotehtävä viikko 1: Itsemyötätunto

 

Upeaa – voit olla superylpeä itsestäsi! Olet matkannut monenlaisten muutosten ja ajatusten kanssa jo useamman viikon. Matka ei ole kenellekään helppo. Muista suhtautua itseesi myötätuntoisesti ja pienten lipsahdusten jälkeen ottaa jälleen uusi päivä vastaan uutena mahdollisuutena.

Olemalla ystävällisempi ja myötätuntoisempi itsellesi voit vähentää henkistä kipua ja saada elämääsi lisää iloa ja tyytyväisyyttä. Mielemme on rakennettu tavalla, joka altistaa meidät itsekritiikille ja epämiellyttäville tunnetiloille. Itsekritiikin ja itsensä piiskaamisen viesti on myös olennainen osa kulttuuriamme. Moni meistä on kasvatettu ajattelemaan, että virheistä rankaiseminen on paras tapa oppia.

Itsemyötätunto tarkoittaa, että suhtautuu itseensä ystävällisesti ja sydämellisesti = kohtelee itseään kuin hyvää ystävää, erityisesti vaikeina hetkinä. Huomaamalla kärsimyksen ja kääntymällä sitä kohti voimme tehdä uusia valintoja elämässämme. Jos emme huomaa kärsimystämme tai torjumme sen, jatkamme kuten aina ennenkin.

Tietoinen läsnäolo on varsin yksinkertaista, mutta ei helppoa. Mielemme on suunniteltu toimimaan autopilotilla suurimman osan ajasta ja pyrimme vaistomaisesti pysymään erossa epämiellyttävistä asioista.

Pysähdy hetkeksi tähän ja tee seuraava harjoitus laittamalla autopilotti pois päältä.

 

Harjoitus 1: Läsnä tässä ja nyt

(HUOM tämä ohjeistus on edelleen osa asiakkaasi verkkovalmennusta – hänellä ei ole ollut käytössään joka viikolla läsnäoloharjoitusta)

 • Kiinnitä hetkeksi huomiota siihen, mitä kuulet ympärilläsi. Havainnoi 3-5 ääntä, jotka kuulet juuri nyt.
 • Pane nyt merkille, millaisia tuntemuksia huomaat jaloissasi. Millainen lämpötila jaloissasi on, ovatko ne lämpimät, neutraalit vai viileät? Huomaatko kihelmöintiä, pulssin tuntemusta tai jotakin muuta?
 • Seuraavaksi tarkastele hengitystäsi. Hengitä syvään sisään samalla kun panet merkille, miten vatsan ja rintakehän alue laajenee sisäänhengityksellä ja palautuu sisäänpäin uloshengityksellä.
 • Kuuntele hetki mielesi sisältöä. Mitä ajatuksia huomaan mielessäsi tällä hetkellä? Tulevatko ajatukset mieleesi nopealla syötöllä vai rauhallisella tahdilla?

Kokeilethan rohkeasti ja avoimin mielin myös muita luennossa mainittuja harjoituksia, jotka löydät lisämateriaalista. Voit jokaisen harjoituksen jälkeen vilpittömästi kiittää itseäsi harjoituksen tekemisestä. Olet edistänyt hyvinvointiasi harjoituksen avulla!

 

Harjoitus 2: Vahvuuteni ja niiden hyödyntäminen

  • Käy testaamassa luonteenvahvuutesi osoitteessa www.viame.org.
  • Kirjaa omaan seurantataulukkoosi tämän viikon kohdalle viisi tapahtumaa, joissa hyödynsit vahvuuksiasi.
  • Kirjaa seurantataulukkoosi myös kolme muutosta tukevaa toimintamallia, joilla muutokset juurtuvat (hyödyntäen omia vahvuuksiani). Esim. jos olet huomannut kasvisten syömisen edelleen olevan vähäistä ja uteliaisuus on yksi vahvuuksistasi, voisiko uusien kasvisten ja reseptien kokeilu auttaa sinua?


Viikko 2: Kuusi askelta kohti onnellisuutta

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Myötätunto toista kohtaan. Kesto 4:22

 

 

Läsnäoloharjoitus
Myötätunto toista kohtaan musiikilla. Kesto 4:34

 

Katso


Viikkotehtävä viikko 2: Kuusi askelta kohti onnellisuutta

Tämän viikon luento tuo esiin positiivisen psykologian keskeisiä teorioita ja koottuja vinkkejä.

Positiiviset tunteet voivat myös auttaa meitä kohtaamaan tielle tulevia haasteita. Niiden on todettu rakentavan psykologisia, älyllisiä, sosiaalisia ja fyysisiä voimavarojamme. Positiiviset tunteet auttavat meitä muodostamaan hyödyllisempiä tapoja sekä tekemään parempia valintoja ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyen. Hyvä olo ei siis ole vain ihan kiva asia, vaan tarvittava perusta kukoistukseen.

Käytännön vinkki: Voit lopettaa tai aloittaa päivän esimerkiksi listaamalla viisi asiaa, joista tunnet kiitollisuutta. Nämä voivat olla niin pieniä kuin suuria asioita ja esimerkiksi liittyä kyseiseen päivään tai olla yleisiä. Tärkeää on olla läsnä ja keskittyä harjoitukseen. Töissä voit esimerkiksi aloittaa päivän tai vaikkapa kahvitauon miettimällä asioita, jotka ovat menneet hyvin viimeaikoina. Tämä vahvistaa niitä asioita ja lisää hyvänolontunnettasi.

 

Uppoutuminen on se tunne, jolloin olet yhtä musiikin kanssa, aika pysähtyy ja olet täysin syventynyt omaan tekemiseesi. Et ole enää tietoinen itsestäsi, etkä välttämättä edes ajattele tai tunne mitään. Samalla kuitenkin opit, kasvat ja kehität itseäsi niin, että tunnet olevasi kykenevämpi ja tyytyväisempi jälkeenpäin.

Käytännön vinkki: Palaa viime viikolla tekemäsi luonteenvahvuuksien testin ja siitä syntyneiden pohdintojen äärelle. Palauta viimeisen viikon ajalta mieleesi hetkiä, jolloin olet ollut parhaimmillasi ja tuntenut uppoutumista. Yritä tunnistaa, mitä vahvuuksiasi olet silloin mahdollisesti käyttänyt. Tämä voi auttaa sinua hyödyntämään vahvuuksiasi paremmin tulevaisuudessa ja saavuttamaan uppoutumisen tilan.

 

Sosiaaliset suhteet ovat pitkäaikaisen onnellisuuden merkittävin ennusmerkki.

Käytännön vinkki: Varaa aikaa sinulle tärkeille ihmisille ja ole oikeasti läsnä, kun olet heidän kanssaan. Kokeile esimerkiksi jättää puhelin huomioimatta viettäessäsi aikaa muiden kanssa. Kokemukset ja ihmissuhteet lisäävät onnellisuutta, joten ota tavoitteeksi yhdistää nämä tietyin väliajoin.

 

Merkityksellisyys: Me ihmiset kaipaamme elämäämme muutakin kuin nautintoa ja uppoutumista. Useimmat meistä haluavat elää merkityksellisesti ja tuntea yhteyttä johonkin itseään suurempaan. Haluamme tietää, miksi nousemme aamulla sängystä ja mikä tekee elämästämme merkittävää. Tutkimusten mukaan myös omien vahvuuksien käyttäminen sekä vapaa-ajalla että töissä lisää merkityksellisyyden kokemusta.

Käytännön vinkki: Ota seuraavan viikon ajan valokuvia asioista, jotka tekevät elämästäsi merkityksellisen. Voit kuvata esimerkiksi ihmisiä, paikkoja, tavaroita ja lemmikkejä. Yritä saada kasaan vähintään yhdeksän valokuvaa. Kerää kuvat yhteen viikon päätteeksi ja katsele ja pohdiskele jokaista kuvaa. Kirjoita ylös jokaista valokuvaa kohden vastaus kysymykseen: ”Mitä tämä kuva edustaa ja miksi se on merkityksellinen?”

 

Aikaansaaminen: Me kaikki haluamme kokea onnistumisia. Monet meistä pyrkivät kehittymään jollakin lailla, esimerkiksi oppimalla uuden taidon, saavuttamalla tärkeän tavoitteen tai voittamalla jonkin kilpailun. Meillä kaikilla on synnynnäinen halu edistyä ja kaipaamme mahdollisuuksia oppimiseen, kasvamiseen ja kehittymiseen.

Käytännön vinkki: Kuuntele itseäsi ja reaktioitasi, kun kohtaat haasteita, kritiikkiä tai epäonnistumisia. Mikäli reagoit epäröiden ja olemusajattelun mukaisesti, kysy itseltäsi, onko tämä ainoa mahdollinen tie? Voiko tilanteella olla jokin muu selitys tai seuraus? Yritä keksiä mahdollisimman monta eri versiota ja valitse näistä sellainen, joka herättää kasvuajattelun tunteita ja toimintaa.

 

Elinvoimaisuus: Mieli ja keho eivät suinkaan ole kaksi täysin toisistaan erillään olevaa asiaa. Se, miten pidämme huolta kehostamme, miten kohtelemme sitä, miten liikumme, miten syömme ja miten nukumme, vaikuttaa myös mielemme hyvinvointiin. Suosittelemme pitämään huolta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi, johon kuuluu sekä mieli että keho. Voit käyttää positiivisen psykologian interventioita, kuten mindfulness- ja kiitollisuusharjoituksia, kannustimena ja apuna fyysiseen hyvinvointiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi kiittämällä niistä liikuntasuorituksista tai terveellisistä ruokavalinnoista, joita olet tehnyt, sen sijaan että keskittäisit huomiosi asioihin, joissa et ole onnistunut. Fyysisestä hyvinvoinnista on helpompi pitää huolta keskittymällä sekä syömiseen, liikkumiseen että nukkumiseen. Kun panostamme yhtäaikaisesti näihin kolmeen asiaan, olemme energisempiä, saamme enemmän aikaiseksi ja kohtelemme muita paremmin. Näin ollen meidän on myös helpompi hoitaa henkistä hyvinvointiamme.

Käytännön vinkki: Vaali kaikkia niitä oivalluksia ja edellisillä viikoilla löytämiäsi hyvinvointia tukevia rutiineja, jotka ovat sinun elämäsi näköisiä.

 

IhanaElo-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssilla ohjeistamme tällä viikolla tekemään itselle toimintasuunnitelman tuleville viikoille ja kuukausille. Löydät vastaavan tehtävän itsellesi Ohjaajakoulutuksen tehtävistä.


Viikko 3: Elämän sallinta

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Myötätuntoinen muisto. Kesto 4:20

 

Läsnäoloharjoitus
Myötätuntoinen muisto musiikilla. Kesto 4:34

 

Katso

Viikkotehtävä viikko 3: Elämän sallinta – mikä on tärkeintä ja luo merkityksen elämälleni?

On aika täydentää seurantataulukon viimeisiä sarakkeita: Työpäiväni (tai opiskelupäiväni) aloitus- ja lopetusaika, työtunnit yhteensä sekä Mieluisat puuhani tänään.

Miksi minulla on ainainen kiire? Miksi en ehdi huolehtia itsestäni? Kaikki valmennuksessa tähän asti oppimani on juuri sitä, miten haluaisin toimia – se vain tuntuu välillä täysin mahdottomalta tämän hulinan keskellä. Aina on jotain erityistä – sairastelua, kokouksia, juhlia…

Nyt on aika muokata aikataulusi realistiseksi. Onko täysin välttämätöntä tehdä noin pitkiä työpäiviä? Ovatko kaikki velvoitteet, joihin olen tänään ja huomenna lupautunut pakko suorittaa? Mistä voisin aloittaa ruuhkan purkamisen? Aseta itsellesi selkeä tavoite työtuntien ja kuormitustekijöiden purkamiseksi, jos ne heikentävät hyvinvointiasi.

Nyt on aika opetella sanomaan EI.

Muistathan, että rakennamme itse itsemme suurimmat rajoitteet. Töihinkin voi jäädä koukkuun, kun kokee itsensä tärkeäksi viedessään asioita eteenpäin. Muista huolehtiminen on tärkeää, mutta voisivatkohan lapset itsenäistyä joidenkin asioiden kohdalla ja olla tyytyväisiä hössötykseni vähenemiseen? Eikö kimppakyydillä pääsisi harrastuksiin ja veisin sitten ensi kerralla? Olisiko meillä varaa siivoojaan joka toinen viikko? Jättäisinkö television avaamatta kotiin tullessa ja keskittyisin läheisiini tai vain hiljaisuuteen?

 

IhanaElo-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssilla ohjeistamme tällä viikolla harjoittelemaan myötätuntoista ongelmanratkaisua. Löydät vastaavan tehtävän itsellesi Ohjaajakoulutuksen tehtävistä. Perehdy tehtävään huolella ja kokeile sitä omaan elämääsi. Moni hyvinvointivalmennukseen osallistunut on pitänyt juuri tätä tehtävää itselleen erityisen tärkeänä ja päättänyt käyttää mallia uudelleen kiperissä paikoissa myös valmennuksen jälkeen.


Viikko 4: Kulttuurin vaikutus hyvinvointiin

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Myötätunnon vastaanottaminen. Kesto 4:22

 

Läsnäoloharjoitus
Myötätunnon vastaanottaminen musiikilla. Kesto 4:34

 

Katso


Viikkotehtävä viikko 4: Kulttuuri ja hyvinvointi

Olemme rakentaneet hyvinvoinnin elementtejä monelta suunnalta ja suuri osa jää vielä kattamatta – ole siis jatkossakin avoin omille oivalluksillesi ja poimi matkaasi myös paljon muita asioita, joita olemme ehtineet käsitellä

Viimeisellä elämän sallinnan viikolla haluan nostaa esiin vielä kulttuurin ja vapaaehtoistyön merkityksen hyvinvoinnille.

 • Onko rakastamasi harrastus unohtunut arjen kiireen keskellä?
 • Nyt on aika päästää irti ja alkaa nauttia rakkaista harrastuksista tai rohkeasti hypätä kokeilemaan jotakin aivan uutta!
 • Flow-tilaa ei kannata hyödyntää vain työnimun löytämiseen. Löytyisivätkö sinun vahvuutesi ja flow-tilasi teatterista, tanssista, musiikista, kuvataiteesta, käsitöistä tai vaikka kirjastosta kirjoihin uppoutuen?
 • Milloin olet viimeksi lukenut romaanin, käynyt elokuvissa tai teatterissa?

 

 


Pilottiryhmän tunnelmia

“Tässä jakossa aloin todella ajatella ajankäyttöani ja opin tervettä itsekkyyttä. Jotta voisin olla paras mahdollinen äiti, puoliso, yrittäjä, työntekijä, minun tulee olla mahdollisimman sinut itseni ja oman elämäni suhteen. Muistin jälleen miksi käsityöt, loistavat kirjat ja rauhallinen metsäkävely ovat niin tärkeitä, eikä niitä kannata jättää väliin kiireeseen vedoten”


Lisämateriaalit

Lataa tästä vielä itsellesi lisämateraali>>>

Myötätuntoinen kirje itselle


Monivalintatentti

Jokainen moduuli päättyy monivalintatenttiin. Seuraavaan moduuliin siirtyminen edellyttää monivalintatentin hyväksyttyä suorittamista. Pääset jatkamaan tenttiin, kun ohjaajakoulutukset lisätehtävät ja valmennusharjoitukset ovat valmiit ja olet merkinnyt ne tehdyksi. Tentti on hyväksytty, mikäli saat 75% vastauksista oikein.

Onnea matkaan!

 

M4 Uni ja palautuminen

Nukutko joskus huonosti? Ei hätää – tilapäinen unettomuus kuuluu tavanomaiseen elämään. Jos heräät aamulla virkeänä ja koet elämänlaatusi hyväksi, kyseessä ei ole sairauden asteinen, välttämättä hoitoa edellyttävä unettomuus.

Tilapäisen unettomuuden ensisijainen hoito on lääkkeetön. Keskeisiä asioita ovat tukeminen, taustalla olevien syiden ja laukaisevien tekijöiden etsiminen ja käsitteleminen sekä ohjaus omatoimiseen unen huoltoon. Seuraavien viikkojen aikana pohdimmekin, miten voimme IhanaElo-ohjaajina olla tässä avuksi.

Ravinto ja liikunta samoin kuin muu palautuminen vaikuttavat myös uneen. Läpikäymme näiden elementtien vaikutuksia toisiinsa ja tutustumme erilaisiin palautumisen tapoihin. Kokeile, tunnustele, etsi itsellesi sopivin tapa rentoutua juuri tänään ja kerää vinkit mukaan asiakkaasi tukemiseen.

Miten viikoittainen läsnäoloharjoitus on vaikuttanut elämääsi? Auttavatko läsnäoloharjoitukset palautumaan kiireen keskellä? Oletko huomannut liikunnasta olevan apua henkiseen rentoutumiseen? Vai onko sinun juttusi iltatee ja hyvä musiikki? Vaihtoehtojen määrä on valtava – onneksi, koska olemme myös tässä kohtaa yksilöllisiä!

Aloitamme moduulin loppuasiakkaalle myytävän verkkovalmennuksen luennolla. Luentoon on poimittu aiheita, jotka avaavat seuraavien viikkojen aikana viikkotehtävien kautta läpikäytäviä hyvinvoinnin elementtejä. Tämän luennon lisäksi ohjaajakoulutus sisältää syventävän luennon jokaisen viikon aihepiiristä.

 

Katso

 

Tästä linkistä voit ladata verkkoluennon itsellesi pdf-muodossa. Siten voit hyödyntää sitä luennoilla ja valmennuksissasi:

Verkkoluento Uni ja palautuminen

Muistathan täydentää oivalluspäiväkirjaasi tulevien viikkojen aikana!


Viikko 1: Unen määrän ja laadun seuranta

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Ei mitään tekeminen. Kesto 2:41

 

Katso


Viikkotehtävä viikko 1: Unen määrän ja laadun seuranta

 • Kärsitkö univaikeuksista? Oletko aina ollut herkkäuninen vai onko tilanne muuttunut merkittävästi?
 • Jos ongelmat ovat uusia, onko nukkumiseen liittyvissä asioissa tapahtunut muutoksia, jotka selittäisivät ongelmat (esim. vuode, iltatoimet, ruoka- tai juomatavat, lämpötila?)
 • Onko elämässäsi tapahtunut muita muutoksia?
 • Jos sinulla on univaikeuksia, millaisia käytännön ongelmia siitä seuraa ja miten ne ilmenevät?
 • Vaihteleeko nukkuminen viikon mittaan? Mitä tapahtuu viikonloppuna?
 • Tällä viikolla lisäämme viikkoseurantaan unen ja sitä ympäröivät asiat:
  • Nukuitko päiväunet?
  • Mitä teit nukkumaanmenoa edeltävinä tunteina?
  • Mihin aikaan menit nukkumaan? Mihin aikaan sammutit valot?
  • Miten univaikeudet ilmenevät? Montako kertaa heräsit yöllä ja kauanko valvoit (ei ole tarkoitus seurata yötä minuutilleen – suurinpiirtein riittää hyvin)?
  • Mihin aikaan nousit?
  • Millaisia ajatuksia ja tunteita univaikeudet herättävät?
 • Ruokailun yhteydessä keskityimme ruokarytmin varmistamiseen. Nyt on unirytmin harjoittelun vuoro. Menethän ajoissa nukkumaan, jotta heräät pääsääntöisesti pirteänä? Keskimäärin aikuisen unentarve on 7-8 tuntia /yö. Jos koet itsesi usein väsyneeksi, ehdotan nyt kokeilemaan yöunen lisäämistä säännöllisesti puolella tunnilla. Auttoiko? Rytmin kannalta on myös eduksi, että menet kaikkina päivinä pitkälti samaan aikaan nukkumaan (myös viikonloppuisin).

Viikko 2: Ravinnon ja liikunnan vaikutus uneeni

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Pikkumies olkapäällä. Kesto 2:03

 

Katso


Viikkotehtävä viikko 2: Ravinnon ja liikunnan vaikutus uneeni

 • Jatkathan tällä viikolla samojen asioiden seurantaa kuin viime viikolla? Mitä oivalluksia sinulle on syntynyt? Oletko jo huomannut jonkin erityisen asian vaikuttavan unesi laatuun?
 • Huomioidessasi unen vaikutuksen myös yleisolotilaa ja väsymystä kuvaavissa kommenteissa olet jo varmaankin huomannut, että mukaan kietoutuvat päivän syömiset, juomiset ja liikkumiset – ajatuksista puhumattakaan. Jos et täydentänyt viime viikolla ruokailuja ja liikuntaa seurantataulukkoon, haastan sinut tällä viikolla täydentämään myös nämä osa-alueet.  Pohdi, miten päivän ruokailu ja liikunta vaikuttavat yöuneesi. Tasainen ruokarytmi säilyttää aineenvaihdunnan tasaisena myös yöllä. Toisaalta päivän kuormittava liikuntasuoritus myöhään illalla vaikuttaa varmasti nukahtamiseen.
 • Sopisiko sinulle iltaa paremmin liikunta aamulla tai jopa lounastauolla?
 • Huomasitko, että liikunta vähentää stressiä ja univaikeuksia? Kun keho on ollut liikkeellä, erittyy aineita, jotka rentouttavat lihaksia luonnollisesti, lisäävät ruokahalua ja tuottavat hyvän olon tunnetta. Tämän ansiosta uni on syvempää, tehokkaampaa ja parempaa. Puolisen tuntia päivänvaloa aamun/aamupäivän aikana helpottaa myös päivärytmin hallintaa.
 • Voimakas fyysinen ponnistus voi puolestaan nostaa vireystilaa niin, ettet pysty rentoutumaan nukahtaaksesi. Raskaampi liikunta on turvallisinta lopettaa jopa kolme tuntia ennen nukkamaanmenoa.
 • Heräsitkö jonakin yönä näläntunteeseen tai oliko vatsasi aivan täynnä raskaan ja vähän myöhäänkin menneen illallisen takia? Tuliko illalla vielä juotua kuppi kahvia tai mustaa teetä? Herkuttelinko iltatreenin jälkeen kolajuomalla?Myös sokeripitoinen ruoka ja juoma voi vaikuttaa piristävästi.
 • Muistathan myös, että alkoholi voi nopeuttaa unen saantia, mutta häiritsee sekä syvää unta että aktiivisen unennäön vaihetta. Vältä siis lasillistakin juuri ennen nukkumaan menemistä.

Viikko 3: Rentoutuminen

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Myötätuntoinen käsi. Kesto 3:24

 

Katso

 

Luennossa mainittuja linkkejä:

https://oivamieli.fi/rentoutushengitys.php

Myös muita mielenterveysseuran kokoamia harjoituksia https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset


Viikkotehtävä viikko 3: Rentoutuminen

 • Yritä rentoutua ennen nukkumaanmenoa. Älä kuvittele hyppääväsi suoraan sänkyyn iltatöistä.
 • Vältä stressaavia tehtäviä ennen nukkumaanmenoa. Älä siis tee sellaista, minkä tiedät aiheuttavan stressiä. Koeta saada sellaiset työt valmiiksi aikaisemmin.
 • Säädä makuuhuoneeseen oikea lämpötila – joidenkin tutkimusten mukaan 16-18 astetta olisi paras. Rauhoita makuuhuone melulta tai käytä tarvittaessa korvatulppia. Tulppiakin on olemassa monenlaisia, joten kannattaa kärsivällisesti etsiä itselle parhaiten sopivat.
 • Hanki hyvä patja ja tyyny: Vuoteen tulee olla riittävän iso ja erilliset patjat tai erillissängyt ovat hyvä vaihtoehto kumppanin heräillessä toisen liikkeisiin. Tyynyn tulee antaa riittävä tuki päälle niin ettei niska ole mutkalla ja aamulla jäykkä ja kipeä.
 • Käytä väljiä vuodevaatteita ja pyjamaa. Jalkojen täytyy voida unen aikana liikkua vapaasti.
 • Poista kellot ja kirkkaat valot, jottet seuraa ajankulumista jatkuvasti. Jos katsot kelloa, huolestut helposti siitä miten vähän unta saat, ja se taas vaikeuttaa unen saantia. Jos heräät yöllä, älä sytytä kirkkaita valoja.
 • Kehitä itsellesi sopiva rauhoittumisrituaali: Kuuntele rauhallista musiikkia, käy kylvyssä, tee rauhallinen iltakävely, hiljenny hengittelemään ja tunnustelemaan kehon tarinaa.

 

Harjoitteita pysähtymiseen ja rauhoittumiseen

(HUOM tämä ohjeistus on edelleen osa asiakkaasi verkkovalmennusta – hänellä ei ole ollut käytössään joka viikolla läsnäoloharjoitusta)

 • Onko sinulla jo takataskussa hyviä työvälineitä pysähtymiseen ja rauhoittumiseen? Oletko kenties harrastanut mindfulnessia?
 • Mindfulness on lääketieteellisestikin jo tunnustettu lisäävän hyvinvointia ja keskittymiskykyä. Suosittelen lämpimästi tutustumaan aiheeseen lähialueella toteutuvan kurssin tai vaikka verkkokurssin välityksellä. Itse olen kokenut ryhmän tukevan aloitustani.
 • Mielenhallintaan liittyviä rentoutusmenetelmiä on useita. Vain uteliaisuutesi on rajana sopivan etsintään. Löydät omasta kansiostasi yhden esimerkin syvähengityksen harjoitteluun. Kokeilethan!
 • Lähde liikkeelle luontoon tunnustellen, nuuhkien, kuunnellen ja katsellen. Puita saa halailla, reippailun keskellä voi pysähtyä aistimaan tuulen vireen, sammaleen voi työntää sormet ja kuunnella veden lorinaa sateen rummuttaessa sadetakin hihaan.
 • Liikkuminen rauhoittaa meistä useita, kun vauhti on kohtuullinen. Rentoutukseen on myös paljon kehollisia menetelmiä, joita myös vilisee netin täydeltä. Itse olen kouluttautumassa TRE-stressinpurkumenetelmän ohjaajaksi. Minua kiehtoo valtavasti TRE:n tuoma mahdollisuus kehon itsensä kertoa, mikä on parasta minulle. Jokainen meistä on saanut hartiat jumiin ja/tai vatsan kipeäksi, kun vauhti on liian kova ja stressi ottaa yliotteen. TRE:stä löydät lisätietoa: TRE Finland.
 • Kirjaathan seurantataulukon viimeiseen sarakkeeseen, miten rentouduit.

Katso luento TRE-stressinpurkumenetelmästä


Viikko 4: Univinkkejä – poimin itselleni sopivat kokeiluun

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Herätä myötätuntovalmius. Kesto 2:30

 

Katso

 

Luennossa mainittu linkki:

Mielenterveysseura ovat tuottaneet metsäkävelyvideot, jotka löydät YouTubesta: Metsäkävely – Talvi, Kevät, Kesä ja Syksy tarjoavat pienen rauhoittumisen hetken kiireen keskelle https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-luonto/hyv%C3%A4n-mielen-mets%C3%A4k%C3%A4velyt


 Viikkotehtävä viikko 4: Univinkkejä – poimin itselleni sopivat kokeiluun

 • On parasta noudattaa säännöllistä vuorokausirytmiä. Nousen vuoteesta samaan aikaan viikon jokaisena päivänä – myös viikonloppuna ja menen nukkumaan myös samoihin aikoihin.
 • Olen varovainen päiväunien suhteen. Yli 15 minuutin nokoset vaikuttavat jo useimpien unen saantiin illalla. Lyhyemmät nokoset voivat vielä piristää ja auttaa iltaa sujumaan paremmin.
 • Yksi tehokkaimmista psykologisista unenhoitokeinoista on huolipäiväkirjan pitäminen. Varaa itsellesi 15 min ennen nukkumaan menoa. huoliajatusten ja tekemättömien töiden ylöskirjaamiseen. Tämä harjoitus sulkee monesti mielessä olevia aukkoja ja olo rauhoittuu sekä nukahtaminen helpottuu.
 • Luen kansiostani löytyvän Hyvän unen eväitä -yhteenvedon ja käyn ostoksilla. Yrttitee ja sopiva iltapala rauhoittavat sekä olon että unen. Joillekin toimii banaani illassa muutamalla pähkinällä, toiselle tonnikala- tai kalkkunavoileipä. Tyhjällä vatsalla ei nukkumaan kannata mennä tai elimistön toiminta vilkastuu ja unen laatu heikkenee.
 • Vuode on vain nukkumista ja seksiä varten. Jos uni ei kaikesta huolimatta tule, nousen ylös vuoteesta. En sytytä valoja. En ryhdy mihinkään mielenkiintoiseen tai tärkeään puuhaan, vaan käyn istumaan mukavaan tuoliin ja kirjoitan muistiin, mikä mieltäni vaivaa, tai luen kappaleen jotain mieleistä kirjaa, jonka olen lukenut jo aiemmin.

Pilottiryhmän tunnelmia

“Yleisesti ottan nukun hyvin, mutta kurssin myötä opin ymmärtämään ruoka- ja liikuntarytmin tärkeyden unen laadun kannalta. Myös kokonaisvaltainen ajattelu sekä oman ajankäytön ja työn ja vapaa-ajan rytmittämisen tärkeys selkeytyi.”


Lisämateriaalit

Lataa tästä vielä itsellesi lisämateraalit>>>

Syvähengityksen ohjeet

Vinkki Hyvän unen eväitä


Monivalintatentti

Jokainen moduuli päättyy monivalintatenttiin. Seuraavaan moduuliin siirtyminen edellyttää monivalintatentin hyväksyttyä suorittamista. Pääset jatkamaan tenttiin, kun ohjaajakoulutukset lisätehtävät ja valmennusharjoitukset ovat valmiit ja olet merkinnyt ne tehdyksi. Tentti on hyväksytty, mikäli saat 75% vastauksista oikein.

Onnea matkaan!

 

 

M3 Liikunta ja arkiaktiivisuus

Liikunta on lääkettä ja istuminen tappaa. Jos ravinnolla on huikea merkitys hyvinvointisi ja terveytesi kannalta, niin on liikkumattomuudella ja paljolla istumisellakin. Liikkeelle lähtö ja pienikin aktiivisuus pitävät mielen ja kehon virkeämpänä sekä samalla ennaltaehkäisevät niin fyysistä kuin henkistä sairastumista.

Istumisen vähentäminen ja seisoen tehtävien askareiden lisääminen ehkäisevät lihomista ja edistävät painonhallintaa tehokkaammin kuin liikuntaharjoittelu! Lähdemmekin liikkeelle arkiaktiivisuuden lisäämisestä, joka on kaikkein tärkein elementti hyvinvointisi kannalta. Myöhemmin perehdymme myös liikuntasuosituksiin laajemmin. Lihaskunnon ja liikehallinnan merkitys usein unohtuu ja on avainasemassa toimintakyvyn säilyttämiseksi. Toivottavasti löydät tulevien viikkojen aikana aktiivisuutta arkeesi ja iloa liikkumiseesi. Onko lempiharrastuksesi jäänyt kiireen alle ja löydettävissä uudelleen? Nautitko luonnosta ja linnunlaulusta, mutta et muista milloin olisit aidosti kuullut lintujen laulavan? Aktiivisuus tuo eloon ihanuutta – kokeilethan!

Aloitamme moduulin loppuasiakkaalle myytävän verkkovalmennuksen luennolla. Luentoon on poimittu aiheita, jotka avaavat seuraavien viikkojen aikana viikkotehtävien kautta läpikäytäviä hyvinvoinnin elementtejä. Tämän luennon lisäksi ohjaajakoulutus sisältää syventävän luennon jokaisen viikon aihepiiristä.


Katso

Tästä voit ladata verkkoluennon itsellesi pdf-muodossa. Siten voit hyödyntää sitä luennoilla ja valmennuksissasi: Liikunta ja arkiaktiivisuus

Muistathan täydentää oivalluspäiväkirjaasi tulevien viikkojen aikana!


Viikko 1: Vähemmän istumista

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Tietoinen tiskaaminen. Kesto 2:01

Katso

Luennossa mainitut linkit:

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74517


Viikkotehtävä viikko 1: Vähemmän istumista

Ihminen on luotu liikkumaan. Nykyisin esim. tuki- ja liikuntaelinten sekä mielensairauksien yleisesti hyväksytty hoitomuoto on liikkumisen lisääminen. Voimme siis tarttua haasteeseen ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä tietenkin parantaa hyvinvointiamme yksinkertaisin arkiliikunnan keinoin.

 • Tällä viikolla kiinnitä huomiosi istumiseen. On sanottu, että istuminen jopa tappaa! Tutkimusten mukaan istuminen on tupakointia suurempi riski pitkäaikaissairauksien synnylle. On mahtavaa, että olet saanut lisättyä liikuntaa jokaiseen päivääsi. Se ei kuitenkaan korvaa pitkien yhtäjaksoisten istumisten haittoja.
 • Kirjaa ensimmäisenä arkipäivänä ylös istumiesi tuntien määrä ja kesto. Esim.:
  • Aamiainen ja luin samalla lehden 20 min
  • Työmatka autossa, junassa, bussissa 30 min
  • Työpäivän aikana istumista oman pöydän äärellä 120 min aamulla, 50 min ja 70 min iltapäivällä. Välissä palaverit istuen XX min ja XX min. Istuin myös lounaalla XX min. Työpäivä yhteensä XX min
  • Jne.
 • Istumisen määrä yllätti ainakin itseni. Mitään varsinaista ylärajaa päivittäiselle istumiselle ei ole määritelty, mutta tämän hetken tiedon mukaan seitsemää tuntia pidetään maksimina.
 • Työ- ja koulupäivät sitovat istumaan. Vastapainoksi on hyvä lähteä vapaa-ajalla liikkeelle. Rajoita istumistasi aina, kun se on mahdollista. Tauota istumista aina kun voit, mieluiten puolen tunnin välein. Onneksi myös palavereissa seisomaan nouseminen on yleistymässä oleva käytäntö!

Viikko 2: Puoli tuntia arkiliikuntaa jokaiseen päivään

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Tasapainoittava hengitysharjoitus. Kesto 3:56

Katso

Luennossa mainitut linkit:

Käypä hoito -suositus. Liikunta http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075

Sydänliiton liikuntasivusto www.sydanliitto.fi

Valtavasti tietoa terveysliikunnasta ja sen vaikutuksista: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta


Viikkotehtävä viikko 2: Puoli tuntia arkiliikuntaa jokaiseen päivään

UKK-instituutin liikkumisen suositukset ovat hyvä pohja terveelliseen liikkumiseen – käy tutustumassa tarkemmin:

https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus.

Olet jo varmasti huomannut seurantataulukossa paikan myös liikunnalle. Tällä viikolla aloitamme täyttämään kahta uutta taulukon saraketta eli Liikunnan määrä /min ja Liikunnan sisältö ja tuntemukset. Korostan, ettemme puhu vain urheilusuorituksista! On aivan huikeaa, jos tämän lisäksi olet aktiivikuntoilija. Tällä viikolla keskitymme kuitenkin aivan jokaisen  kohdalla arkiliikunnan lisäämiseen.

UKK-Instituutin maltillisista tavoitteista huolimatta huolimatta haastan sinut arkiliikkumaan vähintään puoli tuntia ihan jokaisena päivänä. Tämä voi muodostua myös kolmesta kymmenen minuutin pyrähdyksestä. Tunti tai puolitoistakaan ei ole haitaksi

Voisitko muokata työmatkaasi siten, että kävelisit enemmän tai hyppäisitkö pyörän selkään? Hissin sijaan päättäisitkö jatkossa käyttää vain portaita? Olisiko lopulta tehokkaampaa nousta ylös ja käydä selvittämässä asia nenätysten kollegan kanssa sen sijaan, että lähettäisit sähköpostia tai soittaisit?

Olisitko vapaaehtoinen pihatöissä – ruohonleikkuussa, lumitöissä, pihan rapsuttelussa? Voisiko viikkosiivousta ajatellakin sinun hyvinvoinnillesi hyvää tekevänä liikuntana (laita vaikka lempimusiikki tahdittamaan touhuilua)?


Viikko 3: Lihaskuntoharjoittelu

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Skanneri. Kesto 4:03

Katso

Luennossa mainitut linkit:

Linkit harjoitusvideoihin löydät:

http://www.ukkinstituutti.fi/tulekuntomitta

Perusohjeita ylävartalon punttijumppaan ja venytyksiin:

http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/punttijumppaa_ja_venytyksia


Viikkotehtävä viikko 3: Lihaskuntoharjoittelu

Kuten UKK-instituutin liikkumisen suosituksista huomasit, on lihaskuntoharjoittelu tärkeä osa terveellistä viikoittaista liikkumista

Arkiliikunta säilyköön päivittäisissä rutiineissasi ja toivottavasti löysit viimeviikolla jonkun mukavan liikuntaharrastuksen tai muutamankin, joita hyvillä mielin pitäisit jatkossa mukana elämässäsi.

Lihaskuntoharjoitteluun on useampi aivan yhtä hyvä vaihtoehto – tärkeintä on, että harjoittelu olisi säännöllistä 2-3 kertaa viikossa

Lihaskuntoharjoitteluun sopii erinomaisesti kotona tehtävä suuria lihasryhmiä kuormittava harjoitus.

Kuntosalilla vaihtoehtoja on runsaasti ja suosittelenkin, että pyydät apua ohjelman laatimiseen. Myös ryhmäliikunnan puolella on hyviä lihaskuntoa kasvattavia tunteja.

Ethän unohda tässäkään kohtaa arkiliikunnan merkitystä. Kauppakasseja ei aina tarvitse kantaa perheen vahvimman, kun omat voimasi kasvavat vain tekemällä itse.

 

SUPERBONUS:

Saat ilmaiseksi käyttöösi IhanaElo-ohjaajakoulutuksen yhteistyökumppanin Treenakotona.comin jumpat. Lähde rohkeasti kokeilemaan. Jumppia on satoja – valitse oman kuntotasosi, mieltymystesi ja tunnelman mukaan! Tekosyyt vähenevät, kun jumppasi vaatii vain puoli tuntia kokonaisuudessaan – ei yhtään matka-aikoja ja odottelua jumppasalilla!

Klikkaa siis itsesi sivulle: https://treenaakotona.com/ ja aktivoi itsellesi jumpat testikäyttöön. Pyydä itsellesi tarkemmat ohjeet ja tietoa jälleenmyyjäprovisiosta.

Tavoitteeksi asettaisin kolme jumppaa viikossa – kokeile rohkeasti erilaisia ja pidä hauskaa!


Viikko 4: Kokeile rohkeasti uusia lajeja tai jatka innolla tuttuja

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Lehdet virrassa. Kesto 2:29

 

Tulevilla viikoilla sinulla mahdollisuus kokeilla läsnäoloharjoituksia ilman musiikkia ja musiikin kanssa. Tunnustele ja löydä jälleen itsellesi sopivin malli.

 

Läsnäoloharjoitus
Lehdet virrassa, musiikilla. Kesto 4:12

Katso

Luennossa mainitut linkit:

BMI-laskurin löydät esim. Sydänliiton sivulta:
https://sydan.fi/terveys-ja-hyvinvointi/painoindeksi#.VIAN28nhIS8

http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunta_ja_painonhallinta/liikunta_kuluttaa_energiaa

Aikuisten lihavuuden käypähoitosuositus: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=357D930EF57A3B20E3DFF78BD26ECD6A?id=hoi24010

Terveysliikunnan tutkimusuutiset: Liikettä lihavuuteen:

http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/187-nettiin-tutkimusuutiset08.pdf


Viikkotehtävä viikko 4: Kokeile rohkeasti uusia lajeje tai jatka innolla tuttuja

Aloitathan tämän viikon asettamalla itsellesi terveysliikunnan tavoitteen seuraavalle kuukaudelle, puolelle vuodelle ja vuodelle. Kirjoitathan nämä tavoitteet ylös ja luonnostelet viereen muutamia lupauksia ja ideoita, joilla juuri sinä tulet nämä hienot tavoitteet saavuttamaan. Liikunta on loistava väline ennaltaehkäisemään sairauksia ja pitämään mielen virkeänä!

Viime viikolla olet saanut arkiliikunnan hyvään vauhtiin – muistathan, että rutiinit vaativat aikaa juurtuakseen käytännöiksi. Jatkathan siis löytämiäsi arkiliikunnan muotoja. Pohdi, mikä sinua tsemppaisi eteenpäin. Olisiko aktiivisuusmittari ja tavoite päivän askelille sellainen? Riittääkö seurantataulukko kannustamaan? Tai joko huomasit viikossa voivasi paremmin? Älä unohda suunnittelun voimaa – ota hetki joka viikko ja kalenteroi itsellesi liikuntahetkiä!
Tällä viikolla voisit haastaa itsesi kaivamaan esiin entisen liikuntaharrastuksen tai kokeilemaan jotakin aivan uutta. Aseta itsellesi tavoite kokeilla vaikka kahta uutta tai vain sivuun jäänyttä lajia reippaamman liikunnan merkeissä. Useimmille meistä se ensimmäinen kerta on kaikkein vaikein – löytyisikö kaveri seuraksi? Kaikki lajit, jotka saavat sinut liikkeelle ja samalla piristävät mieltä, ovat aivan erinomaisia. Reippailetko metsässä tai viuhdot sauvojen kanssa? Olisiko uintilenkki ja kunnon sauna päälle sinun juttusi? Vai sittenkin tanssimaan, frisbeegolfaamaan, jumpalle tai hiihtämään? Haluaisitko sittenkin aloittaa aivan itse kotona – netti on pullollaan aivan ilmaisia perusjumppia, joilla pääsee hyvin liikkeelle.Vinkkejä voit löytää mm. oman kuntasi opistolta, uimahallilta, Facebook-ryhmistä, ystäviä haastatellen tai kuntosaleilta – kokeilemaan pääsee usein ilman pitkää sitoutumista


Pilottiryhmän tunnelmia

“Suhde liikuntaan muuttui kurssin aikana. Seuraaan askeleita päivittäin ja viikottain. Vieläkään liikkuminen ei ole itsestäänselvyys, mutta liikun kuitenkin mielelläni päivittäin vaikka edes vähän. Työssäni pyrin tekemään seisaaltaan töitä aina kun se on mahdollista. Hissin sijaan valitsen portaat ja autolla liikkuessani jätän sen parkkiin kauimmaiseen ruutuun”


Lisämateriaalit

Lataa tästä vielä itsellesi lisämateraalit>>>

Vinkit liikkeelle lähtöön

Luuston liikunta ja ravinto

 

IhanaElo-verkkovalmennuksessa tuodaan esiin myös seuraavaa:

Onko rutiinien löytäminen aktiivisuuden lisäämiseksi vielä vaikeaa? UKK-instituutilla on matkaasi tukevaa materiaalia. Tämän osion opiskelutehtäväsi liittyy oman liikuntapiirakan kokoamiseen. Tarkemmat ohjeet tehtävän yhteydessä.:

Lataa itsellesi täytettävä liikuntapiirakka

sekä tästä  ohjeet piirakan käyttämiseen ja itsesi sitouttamiseen


Monivalintatentti

Jokainen moduuli päättyy monivalintatenttiin. Seuraavaan moduuliin siirtyminen edellyttää monivalintatentin hyväksyttyä suorittamista. Pääset jatkamaan tenttiin, kun ohjaajakoulutukset lisätehtävät ja valmennusharjoitukset ovat valmiit ja olet merkinnyt ne tehdyksi. Tentti on hyväksytty, mikäli saat 75% vastauksista oikein.

Onnea matkaan!

M1 IhanaElo-ohjaajana toimiminen ja oma hyvinvointi

Ihminen on upea kokonaisuus ja hyvinvoinnin löytäminen mieletön tutkimusmatka. Pysähdy itsesi äärelle – olet arvokas juuri sellaisena kuin olet. Sinun hyvinvointisi on keskeisin yrittäjyytesi ja IhanaElo-ohjaajana toimimisen työväline.

Ensimmäisen moduulin aikana pohdimme oman hyvinvoinnin merkitystä ohjaajana ja yrittäjänä toimimiselle. Kaikki meistä ymmärtävät, miten tärkeästä asiasta on kyse. Kun voit itse paremmin, se säteilee myös ympäristöösi ja läheisesi huomaavat muutoksen. Hyvinvointisi huomaavat myös asiakkaasi, jotka haluavat kukoistuksen elementtejä omaan elämäänsä.

Käymme läpi myös arvoja ja ideologiaa, jotka ohjaavat työtämme IhanaElo-ohjaajana. Näistä asioista Alisa juttelee sinulle haastatteluvideossa ja toivomme, että keskusteluyhteys näiden teemojen äärellä säilyy herkkänä aina kun työskentelemme yhdessä.

Tässä moduulissa tutustut myös kaikkiin työvälineisiin, joita käytämme IhanaElo-tiimissä. Saat niihin ohjeet ja yleissilmäyksen nyt, mutta harjoittelet niiden käyttöä koko koulutusprosessisi ajan. 

Jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen – pohdimme yhdessä, miten tehdä kohtaamisesta ikimuistoinen ja elämänmuutoksen kannalta ratkaiseva. Pääset myös aloittamaan valmennusharjoitukset, jotka antavat sinulle tukea tulevaisuuden tärkeisiin kohtaamisiin työssäsi IhanaElo-ohjaajana.


Oman hyvinvointimatkan aloittaminen

Aloitamme tärkeimmästä eli omasta hyvinvoinnistasi: on aika täydentää hyvinvointimatkasi  alkukartoituslomake. Saat linkin alkukartoituslomakkeelle omalta IhanaElo-ohjaajaltasi suoraan omaan Gmail-sähköpostiisi.  Sovi oman IhanaElo-ohjaajasi kanssa henkilökohtainen aloitustapaamisesi (voitte myös soitella tai käyttää Zoomia) ennen yhteistä hyvinvointiviikonloppua tai viimeistään viikonlopun aikana. Täytä alkukartoituslomake niin että oma ohjaajasi ehtii perehtymään siihen ennen tapaamistanne. 

Huomaathan…

IhanaElo-koulutuksen aikana täyttämäsi lomakkeet, tehtävät ja oivalluspäiväkirjasi tallennat aina Googlen Drivelle omaan nimettyyn kansioosi. Kansioon on oman IhanaElo-ohjaajasi lisäksi käyttöoikeus myös ohjaajakoulutuksen kouluttajilla koulutuksen läpiviennin varmistamiseksi. Kaikki tallentamasi materiaali on luottamuksellista.


Läsnäoloharjoitus

Jokaisessa moduulissa on läsnäoloharjoituksia. Ne helpottavat pysähtymistäsi arjen keskellä ja auttavat sinua keskittymään luentoon ja sen kautta syntyviin oivalluksiin. Jokainen läsnäoloharjoitus parantaa hyvinvointiasi.

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Hengityksen seuraaminen. Kesto 1:10

 

Katso haastattelu: Alisa kertoo IhanaElon arvoista ja ideologiasta.

 

M1 Oppimistehtävä: Minä IhanaElo- ohjaajana

Ensimmäisen moduulin oppimistehtävä liittyy omaan rooliisi IhanaElo-ohjaajana – sen on tarkoitus herätellä sinua miettimään yhteisiä teemoja oman itsesi kautta. Näitä teemoja käsitellään myös koulutusviikonlopussa.

 • Mitä ajatuksia Alisan videolla kuvaamat arvot sinussa herättävät?
 • Millaisena näet IhanaElon ideologian suhteessa omaan elämääsi?
 • Mitä intohimoinen suhtautuminen hyvinvointiin tarkoittaa sinulle vai koetko sen olevan liian vahva ilmaisu?
 • Miten kuvailisit omaa rooliasi tulevaisuudessa IhanaElo-ohjaajana ?
 • Mitkä asiat ovat vahvuuksiasi ja voimavarojasi IhanaElo-ohjaajana?
 • Missä asioissa voit vielä kehittyä?
 • Mitkä asiat mietityttävät ohjaajakoulutuksen alussa?

Pohdi näitä asioita vapaamuotoisesti ja kirjaa oivalluksesi ja ajatuksesi ylös. Tallenna pohdintasi omaan kansioosi Google Driveen.  Keskustele niistä myös oman ohjaajasi kanssa valmennuksessasi. 

Suurin osa meistä toimii yrittäjänä IhanaElo-ohjaajaksi valmistumisen jälkeen. Mikä roolisi onkaan, on ohjaustyössä oma hyvinvointisi edellytys onnistumiselle. 

Sinun hyvinvointiasi ja oppimistasi IhanaElo-polulla tukee henkilökohtainen oivalluspäiväkirjasi.

Katso oheinen video ja kerää syntyneitä ajatuksiasi oivalluspäiväkirjaasi! Jaatte oivalluspäiväkirjasi ajatuksia jokaisessa tapaamisessa oman IhanaElo-ohjaajasi kanssa.

Katso


IhanaElo-ohjaajan tekniset työkalut

Ensimmäisessä moduulissa tutustut IhanaElo-valmennnuksia tukeviin työvälineisiin. Seuraavalla luennolla saat niistä yleissilmäyksen. Ohessa myös linkit eri välineiden ohjeisiin. Tutustuthan ohjeisiin huolella. Ohjeet sisältävät tekstin ja kuvien lisäksi myös opastusvideoita. 

Katso

IhanaElo-valmennusten tekniset ohjeet – Google Drive

Uranet-käyttöohje

Zoom-ohjelman käyttöohje etävalmennuksiin

 

Työvälineharjoitus 1: Asiakasprosessin käynnistäminen ja lomakkeiden käyttöönotto

Tämän tehtävän avulla harjoittelet sekä työvälineidemme käyttöä että prosessia, jonka toteutat oman asiakkaasi kanssa. Tässä harjoituksessa oma IhanaElo-ohjaajasi on “koeasiakkaasi”. 

 1. Kopioi teknisen ohjeen mukaisesti itsellesi IhanaElo-hyvinvointivalmennusten tukena käytettävät lomakkeet
 2. Lähetä “koeasiakkaallesi” linkki alkukartoituslomakkeen täyttämiseksi
 3. Avaa Googlen Drivelle kansio oman “koeasiakkaasi” nimellä ja luo kopio seurantalomakkeesta ko.kansioon. Nimeä seurantalomake asiakkaasi mukaan ja päivitä seurantalomakkeelle oikeat päivämäärät. 
 4. Jaa kansio omalle “koeasiakkaallesi”. Kirjoita jakamisen yhteydessä saateviesti, jotta asiakas oivaltaa kansion merkityksen. 
 5. Tutustu asiakkaasi alkukartoituslomakkeen vastauksiin ennen seuraavaa tapaamistanne. 
 6. Varmista aina oikean asiakkaan kanssa aloitustapamisessa, että hän osaa käyttää ja täyttää seurantalomaketta! Sovi “koeasiakkaasi” kanssa että hän täyttää lomaketta ennen seuraavaa tapaamistanne. 

Kokoa tehtävää tehdessäsi oivalluspäiväkirjaan itsellesi kysymyksiä ja hankalia kohtia, joissa tarvitset apua. Keskustele näistä oman ohjaajasi kanssa. Mikäli ette löydä yhdessä ratkaisuja, kirjoita kysymyksesi Uranetin verkkokeskusteluihin!

Työvälineharjoitus 2: Uranet haltuun

Tässä harjoituksessa tutustut Uranetin verkkokeskusteluihin eli foorumin käyttöön. Harjoituksessa on kolme osaa ja yksi mahdollinen lisätehtävä:

1. Liity Hyvinvointiohjaaja IhanaElo -ryhmään

Liity ohjeen mukaisesti tiimimme omaan ryhmään.

2. Tutustu ja laita keskustelut seurantaan

Käy tutustumassa Uranetin verkkokeskustelujen kaikkiin eri keskusteluketjuihin: Ravinto ja painonhallinta; Valmennusharjoitukset; Uni ja palautuminen jne. Lisää kaikki keskusteluketjut seurantaan itsellesi. Varmista, että olet myös pyytänyt itsellesi sähköpostiviestin uusista kommenteista. 

3. Kirjoita keskusteluketjuihin

Mene mielenkiintoiseen keskusteluketjuun ja lisää kysymyksesi tai kommenttisi keskusteluun. Valitse itsellesi 2-3 mieleistä aihetta, joihin täydennät ajatuksiasi.

HUOM: Jatkamme ensisijaisesti jo avattuja keskusteluketjuja, joiden toivomme kattavan kaikki koulutuksen ja hyvinvointiohjauksen tärkeät aiheet.

 

Lisätehtävä:

Mikäli et saa itsellesi sähköpostiin ilmoituksia Uranetin uusista viesteistä, ilmoita siitä info@ihanaelo.fi. Kiitos!

Toivomme, että olet aktiivinen Uranetin forumilla – tuo sinne haasteesi ja hankaluutesi, onnistumisesi ja oivalluksesi! Yhdessä olemme enemmän ja saamme rikastettua kaikkkien IhanaElo-tiimiläisten osaamista ja ammattitaitoa. 


Monivalintatentti

Jokainen moduuli päättyy monivalintatenttiin. Seuraavaan moduuliin siirtyminen edellyttää monivalintatentin hyväksyttyä suorittamista. Pääset jatkamaan tenttiin, kun ohjaajakoulutukset lisätehtävät ja valmennusharjoitukset ovat valmiit ja olet merkinnyt ne tehdyksi. Tentti on hyväksytty, mikäli saat 75% vastauksista oikein.

Onnea matkaan!

en_USEnglish