M5 Elämän sallinta

Oletko onnellinen? Mikä tekee sinut onnelliseksi ja saa sinut kukoistamaan? Mitä onnellisuus sinulle tarkoittaa? Hyvinvointi ja sen kokeminen on meille jokaiselle eri asia. Silti meille kaikille on yhteistä, että olemme onnellisempia toimiessamme omien arvojemme mukaisesti, omia vahvuuksiamme hyödyntäen ja meille tärkeitä ihmissuhteita vaalien. Jokainen meistä haluaa kokea elämänsä merkitykselliseksi ja saavuttaa omia tavoitteita eli saada aikaan.

Olemme rakentaneet vahvaa perustaa hyvinvoinnille ravinnon, aktiivisuuden ja palautumisen kautta – näitä voisi yhteisellä nimittäjällä kutsua elinvoimaisuuden varmistajiksi. Tälle perustalle on hyvä rakentaa elämän positiivisia hetkiä itselle tärkeimpien asioiden ja ihmisten parissa, itseen myötätuntoisesti suhtautuen.

Elämän sallinta vaatii myö ratkaisuja ja päätöksentekoa, joka on välillä valtavan vaikeaa. Harjoittelemme yhdessä etsimään myötätuntoisesti ratkaisuja elämäämme, luomaan toimintasuunnitelmia ja askeltamaan määrätietoisesti eteenpäin – mitä ikinä se sinulle sitten tarkoittaakaan. Usko unelmiisi – on olemassa riski, että ne toteutuvat!

Aloitamme moduulin loppuasiakkaalle myytävän verkkovalmennuksen luennolla. Luentoon on poimittu aiheita, jotka avaavat seuraavien viikkojen aikana viikkotehtävien kautta läpikäytäviä hyvinvoinnin elementtejä. Tämän luennon lisäksi ohjaajakoulutus sisältää syventävän luennon jokaisen viikon aihepiiristä.

Katso

Tästä linkistä voit ladata verkkoluennon itsellesi pdf-muodossa. Siten voit hyödyntää sitä luennoilla ja valmennuksissasi: Verkkoluento Elämän sallinta

Muistathan täydentää oivalluspäiväkirjaasi tulevien viikkojen aikana!


Viikko 1: Itsemyötätunto

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Tutustu vaikeaan hetkeen. Kesto 5:18

 

Läsnäoloharjoitus
Tutustu vaikeaan hetkeen musiikilla. Kesto 5:30

 

Katso


Viikkotehtävä viikko 1: Itsemyötätunto

 

Upeaa – voit olla superylpeä itsestäsi! Olet matkannut monenlaisten muutosten ja ajatusten kanssa jo useamman viikon. Matka ei ole kenellekään helppo. Muista suhtautua itseesi myötätuntoisesti ja pienten lipsahdusten jälkeen ottaa jälleen uusi päivä vastaan uutena mahdollisuutena.

Olemalla ystävällisempi ja myötätuntoisempi itsellesi voit vähentää henkistä kipua ja saada elämääsi lisää iloa ja tyytyväisyyttä. Mielemme on rakennettu tavalla, joka altistaa meidät itsekritiikille ja epämiellyttäville tunnetiloille. Itsekritiikin ja itsensä piiskaamisen viesti on myös olennainen osa kulttuuriamme. Moni meistä on kasvatettu ajattelemaan, että virheistä rankaiseminen on paras tapa oppia.

Itsemyötätunto tarkoittaa, että suhtautuu itseensä ystävällisesti ja sydämellisesti = kohtelee itseään kuin hyvää ystävää, erityisesti vaikeina hetkinä. Huomaamalla kärsimyksen ja kääntymällä sitä kohti voimme tehdä uusia valintoja elämässämme. Jos emme huomaa kärsimystämme tai torjumme sen, jatkamme kuten aina ennenkin.

Tietoinen läsnäolo on varsin yksinkertaista, mutta ei helppoa. Mielemme on suunniteltu toimimaan autopilotilla suurimman osan ajasta ja pyrimme vaistomaisesti pysymään erossa epämiellyttävistä asioista.

Pysähdy hetkeksi tähän ja tee seuraava harjoitus laittamalla autopilotti pois päältä.

 

Harjoitus 1: Läsnä tässä ja nyt

(HUOM tämä ohjeistus on edelleen osa asiakkaasi verkkovalmennusta – hänellä ei ole ollut käytössään joka viikolla läsnäoloharjoitusta)

 • Kiinnitä hetkeksi huomiota siihen, mitä kuulet ympärilläsi. Havainnoi 3-5 ääntä, jotka kuulet juuri nyt.
 • Pane nyt merkille, millaisia tuntemuksia huomaat jaloissasi. Millainen lämpötila jaloissasi on, ovatko ne lämpimät, neutraalit vai viileät? Huomaatko kihelmöintiä, pulssin tuntemusta tai jotakin muuta?
 • Seuraavaksi tarkastele hengitystäsi. Hengitä syvään sisään samalla kun panet merkille, miten vatsan ja rintakehän alue laajenee sisäänhengityksellä ja palautuu sisäänpäin uloshengityksellä.
 • Kuuntele hetki mielesi sisältöä. Mitä ajatuksia huomaan mielessäsi tällä hetkellä? Tulevatko ajatukset mieleesi nopealla syötöllä vai rauhallisella tahdilla?

Kokeilethan rohkeasti ja avoimin mielin myös muita luennossa mainittuja harjoituksia, jotka löydät lisämateriaalista. Voit jokaisen harjoituksen jälkeen vilpittömästi kiittää itseäsi harjoituksen tekemisestä. Olet edistänyt hyvinvointiasi harjoituksen avulla!

 

Harjoitus 2: Vahvuuteni ja niiden hyödyntäminen

  • Käy testaamassa luonteenvahvuutesi osoitteessa www.viame.org.
  • Kirjaa omaan seurantataulukkoosi tämän viikon kohdalle viisi tapahtumaa, joissa hyödynsit vahvuuksiasi.
  • Kirjaa seurantataulukkoosi myös kolme muutosta tukevaa toimintamallia, joilla muutokset juurtuvat (hyödyntäen omia vahvuuksiani). Esim. jos olet huomannut kasvisten syömisen edelleen olevan vähäistä ja uteliaisuus on yksi vahvuuksistasi, voisiko uusien kasvisten ja reseptien kokeilu auttaa sinua?


Viikko 2: Kuusi askelta kohti onnellisuutta

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Myötätunto toista kohtaan. Kesto 4:22

 

 

Läsnäoloharjoitus
Myötätunto toista kohtaan musiikilla. Kesto 4:34

 

Katso


Viikkotehtävä viikko 2: Kuusi askelta kohti onnellisuutta

Tämän viikon luento tuo esiin positiivisen psykologian keskeisiä teorioita ja koottuja vinkkejä.

Positiiviset tunteet voivat myös auttaa meitä kohtaamaan tielle tulevia haasteita. Niiden on todettu rakentavan psykologisia, älyllisiä, sosiaalisia ja fyysisiä voimavarojamme. Positiiviset tunteet auttavat meitä muodostamaan hyödyllisempiä tapoja sekä tekemään parempia valintoja ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyen. Hyvä olo ei siis ole vain ihan kiva asia, vaan tarvittava perusta kukoistukseen.

Käytännön vinkki: Voit lopettaa tai aloittaa päivän esimerkiksi listaamalla viisi asiaa, joista tunnet kiitollisuutta. Nämä voivat olla niin pieniä kuin suuria asioita ja esimerkiksi liittyä kyseiseen päivään tai olla yleisiä. Tärkeää on olla läsnä ja keskittyä harjoitukseen. Töissä voit esimerkiksi aloittaa päivän tai vaikkapa kahvitauon miettimällä asioita, jotka ovat menneet hyvin viimeaikoina. Tämä vahvistaa niitä asioita ja lisää hyvänolontunnettasi.

 

Uppoutuminen on se tunne, jolloin olet yhtä musiikin kanssa, aika pysähtyy ja olet täysin syventynyt omaan tekemiseesi. Et ole enää tietoinen itsestäsi, etkä välttämättä edes ajattele tai tunne mitään. Samalla kuitenkin opit, kasvat ja kehität itseäsi niin, että tunnet olevasi kykenevämpi ja tyytyväisempi jälkeenpäin.

Käytännön vinkki: Palaa viime viikolla tekemäsi luonteenvahvuuksien testin ja siitä syntyneiden pohdintojen äärelle. Palauta viimeisen viikon ajalta mieleesi hetkiä, jolloin olet ollut parhaimmillasi ja tuntenut uppoutumista. Yritä tunnistaa, mitä vahvuuksiasi olet silloin mahdollisesti käyttänyt. Tämä voi auttaa sinua hyödyntämään vahvuuksiasi paremmin tulevaisuudessa ja saavuttamaan uppoutumisen tilan.

 

Sosiaaliset suhteet ovat pitkäaikaisen onnellisuuden merkittävin ennusmerkki.

Käytännön vinkki: Varaa aikaa sinulle tärkeille ihmisille ja ole oikeasti läsnä, kun olet heidän kanssaan. Kokeile esimerkiksi jättää puhelin huomioimatta viettäessäsi aikaa muiden kanssa. Kokemukset ja ihmissuhteet lisäävät onnellisuutta, joten ota tavoitteeksi yhdistää nämä tietyin väliajoin.

 

Merkityksellisyys: Me ihmiset kaipaamme elämäämme muutakin kuin nautintoa ja uppoutumista. Useimmat meistä haluavat elää merkityksellisesti ja tuntea yhteyttä johonkin itseään suurempaan. Haluamme tietää, miksi nousemme aamulla sängystä ja mikä tekee elämästämme merkittävää. Tutkimusten mukaan myös omien vahvuuksien käyttäminen sekä vapaa-ajalla että töissä lisää merkityksellisyyden kokemusta.

Käytännön vinkki: Ota seuraavan viikon ajan valokuvia asioista, jotka tekevät elämästäsi merkityksellisen. Voit kuvata esimerkiksi ihmisiä, paikkoja, tavaroita ja lemmikkejä. Yritä saada kasaan vähintään yhdeksän valokuvaa. Kerää kuvat yhteen viikon päätteeksi ja katsele ja pohdiskele jokaista kuvaa. Kirjoita ylös jokaista valokuvaa kohden vastaus kysymykseen: ”Mitä tämä kuva edustaa ja miksi se on merkityksellinen?”

 

Aikaansaaminen: Me kaikki haluamme kokea onnistumisia. Monet meistä pyrkivät kehittymään jollakin lailla, esimerkiksi oppimalla uuden taidon, saavuttamalla tärkeän tavoitteen tai voittamalla jonkin kilpailun. Meillä kaikilla on synnynnäinen halu edistyä ja kaipaamme mahdollisuuksia oppimiseen, kasvamiseen ja kehittymiseen.

Käytännön vinkki: Kuuntele itseäsi ja reaktioitasi, kun kohtaat haasteita, kritiikkiä tai epäonnistumisia. Mikäli reagoit epäröiden ja olemusajattelun mukaisesti, kysy itseltäsi, onko tämä ainoa mahdollinen tie? Voiko tilanteella olla jokin muu selitys tai seuraus? Yritä keksiä mahdollisimman monta eri versiota ja valitse näistä sellainen, joka herättää kasvuajattelun tunteita ja toimintaa.

 

Elinvoimaisuus: Mieli ja keho eivät suinkaan ole kaksi täysin toisistaan erillään olevaa asiaa. Se, miten pidämme huolta kehostamme, miten kohtelemme sitä, miten liikumme, miten syömme ja miten nukumme, vaikuttaa myös mielemme hyvinvointiin. Suosittelemme pitämään huolta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi, johon kuuluu sekä mieli että keho. Voit käyttää positiivisen psykologian interventioita, kuten mindfulness- ja kiitollisuusharjoituksia, kannustimena ja apuna fyysiseen hyvinvointiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi kiittämällä niistä liikuntasuorituksista tai terveellisistä ruokavalinnoista, joita olet tehnyt, sen sijaan että keskittäisit huomiosi asioihin, joissa et ole onnistunut. Fyysisestä hyvinvoinnista on helpompi pitää huolta keskittymällä sekä syömiseen, liikkumiseen että nukkumiseen. Kun panostamme yhtäaikaisesti näihin kolmeen asiaan, olemme energisempiä, saamme enemmän aikaiseksi ja kohtelemme muita paremmin. Näin ollen meidän on myös helpompi hoitaa henkistä hyvinvointiamme.

Käytännön vinkki: Vaali kaikkia niitä oivalluksia ja edellisillä viikoilla löytämiäsi hyvinvointia tukevia rutiineja, jotka ovat sinun elämäsi näköisiä.

 

IhanaElo-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssilla ohjeistamme tällä viikolla tekemään itselle toimintasuunnitelman tuleville viikoille ja kuukausille. Löydät vastaavan tehtävän itsellesi Ohjaajakoulutuksen tehtävistä.


Viikko 3: Elämän sallinta

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Myötätuntoinen muisto. Kesto 4:20

 

Läsnäoloharjoitus
Myötätuntoinen muisto musiikilla. Kesto 4:34

 

Katso

Viikkotehtävä viikko 3: Elämän sallinta – mikä on tärkeintä ja luo merkityksen elämälleni?

On aika täydentää seurantataulukon viimeisiä sarakkeita: Työpäiväni (tai opiskelupäiväni) aloitus- ja lopetusaika, työtunnit yhteensä sekä Mieluisat puuhani tänään.

Miksi minulla on ainainen kiire? Miksi en ehdi huolehtia itsestäni? Kaikki valmennuksessa tähän asti oppimani on juuri sitä, miten haluaisin toimia – se vain tuntuu välillä täysin mahdottomalta tämän hulinan keskellä. Aina on jotain erityistä – sairastelua, kokouksia, juhlia…

Nyt on aika muokata aikataulusi realistiseksi. Onko täysin välttämätöntä tehdä noin pitkiä työpäiviä? Ovatko kaikki velvoitteet, joihin olen tänään ja huomenna lupautunut pakko suorittaa? Mistä voisin aloittaa ruuhkan purkamisen? Aseta itsellesi selkeä tavoite työtuntien ja kuormitustekijöiden purkamiseksi, jos ne heikentävät hyvinvointiasi.

Nyt on aika opetella sanomaan EI.

Muistathan, että rakennamme itse itsemme suurimmat rajoitteet. Töihinkin voi jäädä koukkuun, kun kokee itsensä tärkeäksi viedessään asioita eteenpäin. Muista huolehtiminen on tärkeää, mutta voisivatkohan lapset itsenäistyä joidenkin asioiden kohdalla ja olla tyytyväisiä hössötykseni vähenemiseen? Eikö kimppakyydillä pääsisi harrastuksiin ja veisin sitten ensi kerralla? Olisiko meillä varaa siivoojaan joka toinen viikko? Jättäisinkö television avaamatta kotiin tullessa ja keskittyisin läheisiini tai vain hiljaisuuteen?

 

IhanaElo-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssilla ohjeistamme tällä viikolla harjoittelemaan myötätuntoista ongelmanratkaisua. Löydät vastaavan tehtävän itsellesi Ohjaajakoulutuksen tehtävistä. Perehdy tehtävään huolella ja kokeile sitä omaan elämääsi. Moni hyvinvointivalmennukseen osallistunut on pitänyt juuri tätä tehtävää itselleen erityisen tärkeänä ja päättänyt käyttää mallia uudelleen kiperissä paikoissa myös valmennuksen jälkeen.


Viikko 4: Kulttuurin vaikutus hyvinvointiin

Kuuntele

Läsnäoloharjoitus
Myötätunnon vastaanottaminen. Kesto 4:22

 

Läsnäoloharjoitus
Myötätunnon vastaanottaminen musiikilla. Kesto 4:34

 

Katso


Viikkotehtävä viikko 4: Kulttuuri ja hyvinvointi

Olemme rakentaneet hyvinvoinnin elementtejä monelta suunnalta ja suuri osa jää vielä kattamatta – ole siis jatkossakin avoin omille oivalluksillesi ja poimi matkaasi myös paljon muita asioita, joita olemme ehtineet käsitellä

Viimeisellä elämän sallinnan viikolla haluan nostaa esiin vielä kulttuurin ja vapaaehtoistyön merkityksen hyvinvoinnille.

 • Onko rakastamasi harrastus unohtunut arjen kiireen keskellä?
 • Nyt on aika päästää irti ja alkaa nauttia rakkaista harrastuksista tai rohkeasti hypätä kokeilemaan jotakin aivan uutta!
 • Flow-tilaa ei kannata hyödyntää vain työnimun löytämiseen. Löytyisivätkö sinun vahvuutesi ja flow-tilasi teatterista, tanssista, musiikista, kuvataiteesta, käsitöistä tai vaikka kirjastosta kirjoihin uppoutuen?
 • Milloin olet viimeksi lukenut romaanin, käynyt elokuvissa tai teatterissa?

 

 


Pilottiryhmän tunnelmia

“Tässä jakossa aloin todella ajatella ajankäyttöani ja opin tervettä itsekkyyttä. Jotta voisin olla paras mahdollinen äiti, puoliso, yrittäjä, työntekijä, minun tulee olla mahdollisimman sinut itseni ja oman elämäni suhteen. Muistin jälleen miksi käsityöt, loistavat kirjat ja rauhallinen metsäkävely ovat niin tärkeitä, eikä niitä kannata jättää väliin kiireeseen vedoten”


Lisämateriaalit

Lataa tästä vielä itsellesi lisämateraali>>>

Myötätuntoinen kirje itselle


Monivalintatentti

Jokainen moduuli päättyy monivalintatenttiin. Seuraavaan moduuliin siirtyminen edellyttää monivalintatentin hyväksyttyä suorittamista. Pääset jatkamaan tenttiin, kun ohjaajakoulutukset lisätehtävät ja valmennusharjoitukset ovat valmiit ja olet merkinnyt ne tehdyksi. Tentti on hyväksytty, mikäli saat 75% vastauksista oikein.

Onnea matkaan!

 

Service quizzesStatus

en_USEnglish