Kurssimedia: Ota Digital University käyttöön

Tämä on Digital University käyttöohje kurssimedian muotoisena toimijana. Se on esimerkki kurssimedian toimintamallista Digital University -alustalla.

Kurssimedian tarkoituksena on korvata opettajat ja kurssit.


Johdanto

Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus tutustua Digital University.FI -alustaan ja harjoitella alustan käyttöä demotarkoituksessa.  Julkaisemme alustan käyttöönottoon liittyvää materiaalia, jota voi opiskella alustan kautta ja omaksua samalla tapoja, miten alustaa voi käyttää esimerkiksi omassa toiminnassa.

 

Tuliko mieleen lisää kysymyksiä? Vastaamme mielellämme.

Tukipalvelumme sähköpostiosoite on support@digitaluniversity.fi ja se vastaa kaikkiin käyttöä ja hankintaa koskeviin kysymyksiin.


Kurssimedian rakenne

Kurssimedia sisältää seuraavia asioita siihen liittyvässä E-learning osiossa.

Course media Materials

Luennot, videot, esitykset. Käytännönläheisiä tehtäviä ja lukupaketteja joita voi soveltaa omassa käytössä.