Digiturvallisuuskoulutus

Johdanto

Tässä koulutuksessa opit miten suojaat liiketoimintaa kyberrikolliselta. Kuinka toimit, kun tapahtuu tietoturvaloukkaus. Ota haltuun tietoturvan peruskäsitteet ja periaatteet, jotta osaat toimia oikein! 

Koulutus koostuu taustaa-osiossa luetelluista osa-alueista sekä niiden pohjalta laadituista kysymyksistä. Koulutuksen kokonaiskesto on arviolta noin 30 minuuttia, mutta voit käyttää siihen juuri sen verran aikaa, kun tarvitset.  

Taustaa 

Tietoturvallisuus on osa organisaation laadukasta toimintaa. Nykyisin maailma muuttuu niin nopeasti, että myös terminologiaa on syytä laajentaa. Vuosia keskustelua hallinnut tietoturvallisuus ei enää ole ylin taso, vaan se kytkeytyy osaksi digitaalista turvallisuutta, kokonaisuutta, jonka avulla vahvasti verkostoitunutta ja digitalisoitunutta ympäristöä voidaan suojata mahdollisimman tehokkaasti.  

Digitaalinen turvallisuus koostuu seuraavista osa-alueista: 

 • Kyberturvallisuus – Toimet, joilla tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin 
 • Riskienhallinta – Toimet, joilla hallitaan normaali tilaa uhkaavia riskejä  
 • Jatkuvuuden hallinta ja varautuminen – Toimet, joita toteutetaan poikkeusoloissa 
 • Tietoturva – Tekniset suojautumistoimet 
 • Tietosuoja – Henkilötietojen suojaaminen 

Koulutus koostuu fakta-osiosta, fiktiivisestä tarinasta sekä niiden pohjalta laaditusta tehtävästä.

Opetusmateriaaliin voit palata koska tahansa. Huomioithan, että tehtäväosion voit suorittaa vain kolme kertaa.  

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa – Tietoturvakoulutus

Tervetuloa tietoturvakoulutukseen!

Vastuu tietoturvallisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisesta kuuluu omalta osaltaan jokaiselle. Kurssin tavoitteena on edistää ERTO TKn henkilöstön tietoturvallisuustietoisuutta ja auttaa sitä kautta koko organisaatiota toimimaan turvallisemmin.

Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään tietosuojan ja tietoturvan merkitystä omassa toiminnassa.  Materiaali on sama, kuin 9.9 pidetyssä koulutuksessa, mutta se on selkeyden vuoksi jaettu neljään eri osaan. Jokaisen osan jälkeen on aiheeseen liittyvä testi.

Seuraavaan osaan päästäksesi tulee aina edellisen osan testi suorittaa hyväksytysti ja läpäistäksesi kurssin, tulee kaikki testit suorittaa hyväksytysti. Suorituskertoja ei ole rajattu. Otathan myös huomioon että kysymykset ja kysymysten vastaukset perustuvat suoraan oppimateriaaleihin ja oikeita vastauksia voi myös olla enemmän kuin yksi.

 

Security Competency Mapping

Information Security Basics


The World is digitized

Digitalisation is an ongoing process that involves networking between people, services, equipment and phenomena through information technologies. These are things that are increasingly present on a daily basis. Where There is a network, there is also digitalisation. Algorithms and information technology present. Digitalisation means new opportunities. They also involve negative phenomena. New things require a sense of consciousness and awareness of the digital economy. The phenomenon of Digitalisation is, for example, cyber crime in its various forms, the manipulation of masses in social media and the loss of privacy. Machines are increasingly replacing human activity, as digitalisation also includes equipment and software. They are increasingly present in everyday life in a different form, requiring maintenance and diligence from their users.

 


Recognize Your Skills

What Do you understand about digitalization? The Knowledge map can easily identify your own consciousness of this phenomenon. We are Approaching digitalisation from the point of view of the identification and minimisation of harm. By Identifying Your readiness, you can be prepared for digitalisation with the data security competency mapping. Get the results immediately after you’ve tested the test. You can use the Knowledge survey to evaluate your understanding of the risks and threats associated with digitalisation.


Tietoturvan osaamiskartoitus

Perustietoa tietoturvasta


Maailma digitalisoituu

Digitalisoituminen on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, joka merkitsee ihmisten, palveluiden, laitteiden ja ilmiöiden keskinäistä verkottumista toisiinsa tiedon avulla teknologioita hyödyntämällä. Nämä ovat asioita, jotka ovat päivittäin yhä enemmän läsnä. Missä on verkko, siellä on myös digitalisaatio. algoritmit ja tietotekniikka läsnä.

Digitalisoituminen merkitsee uusia mahdollisuuksia. Niihin liittyy myös negatiivisia ilmiöitä. Uudet asiat edellyttävät tietoisuutta ja valveutuneisuutta digitaalisuudesta. Digitalisaation lieveilmiöitä ovat esimerkiksi kyberrikollisuus eri muodoissaan, massojen manipulointi sosiaalisessa mediassa ja yksityisyyden menettäminen. Koneet korvaavat inhimillistä toimintaa yhä enemmän, sillä digitalisaation kuuluvat myös laitteet ja ohjelmistot. Ne ovat yhä enemmän läsnä arjessa eri muodossaan vaatien ylläpitoa ja huolellisuutta käyttäjiltään.

 


Tunnista osaamisesi

Mitä sinä ymmärrät digitalisaatiosta? Osaamiskartoituksella voi helposti tunnistaa oman tietoisuutensa tästä ilmiöstä.

Lähestymme digitalisaatiota haittojen tunnistamisen ja minimoimisen näkökulmasta. Tunnistamalla valmiutesi voit varautua digitalisaatioon tietoturvallisuuden osaamiskartoituksella. Saat tulokset  käyttöösi heti testin tehtyäsi. Osaamiskartoituksen avulla voit arvioida ymmärrystäsi digitalisaatioon liittyviä riskeistä ja uhkatekijöistä.


General Data Protection Regulation GDPR

This content is dedicated to The Developer of Digital Health and Welfare Services -students.
After reading the article, you can perform a little test.

Do following for obtaining the test:

 1. Go to the registration page
 2. Fill the information and use the code DEDIWE-1FTK-2019

After registration, you will get the content services immediately for your use.

Remember to read the text below first.

 

What does the General Data Protection Regulation (GDPR) govern?

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) replaces the Data Protection Directive 95/46/EC and is designed to:

 • Harmonize data privacy laws across Europe,
 • Protect and empower all EU citizens data privacy
 • Reshape the way organizations across the region approach data privacy.

GDPR regulates the processing by an individual, a company or an organisation of personal data relating to individuals in the EU.

Visit the official site here: EU Data protection law


GDPR Key Changes

An overview of the main changes under GDPR and how they differ from the previous directive

The aim of the GDPR is to protect all EU citizens from privacy and data breaches in today’s data-driven world. Although the key principles of data privacy still hold true to the previous directive, many changes have been proposed to the regulatory policies; the key points of the GDPR as well as information on the impacts it will have on business can be found below.

Increased Territorial Scope (extraterritorial applicability)
Arguably the biggest change to the regulatory landscape of data privacy comes with the extended jurisdiction of the GDPR, as it applies to all companies processing the personal data of data subjects residing in the Union, regardless of the company’s location. Previously, territorial applicability of the directive was ambiguous and referred to data process ‘in context of an establishment’. This topic has arisen in a number of high profile court cases. GDPR makes its applicability very clear – it applies to the processing of personal data by controllers and processors in the EU, regardless of whether the processing takes place in the EU or not. The GDPR also applies to the processing of personal data of data subjects in the EU by a controller or processor not established in the EU, where the activities relate to: offering goods or services to EU citizens (irrespective of whether payment is required) and the monitoring of behaviour that takes place within the EU. Non-EU businesses processing the data of EU citizens also have to appoint a representative in the EU.

Penalties
Organizations in breach of GDPR can be fined up to 4% of annual global turnover or €20 Million (whichever is greater). This is the maximum fine that can be imposed for the most serious infringements e.g.not having sufficient customer consent to process data or violating the core of Privacy by Design concepts. There is a tiered approach to fines e.g. a company can be fined 2% for not having their records in order (article 28), not notifying the supervising authority and data subject about a breach or not conducting impact assessment. It is important to note that these rules apply to both controllers and processors – meaning ‘clouds’ are not exempt from GDPR enforcement.

Consent
The conditions for consent have been strengthened, and companies are no longer able to use long illegible terms and conditions full of legalese. The request for consent must be given in an intelligible and easily accessible form, with the purpose for data processing attached to that consent. Consent must be clear and distinguishable from other matters and provided in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language. It must be as easy to withdraw consent as it is to give it.​

Data Subject Rights

Data subject can be an individual citizen or a subject like a company or legal author. Data subject contains personal data.

GDPR has large influence to citizens rights to control his personal data assets.

1. Breach Notification

Under the GDPR, breach notifications are now mandatory in all member states where a data breach is likely to “result in a risk for the rights and freedoms of individuals”. This must be done within 72 hours of first having become aware of the breach. Data processors are also required to notify their customers, the controllers, “without undue delay” after first becoming aware of a data breach.

2. Right to Access

Part of the expanded rights of data subjects outlined by the GDPR is the right for data subjects to obtain confirmation from the data controller as to whether or not personal data concerning them is being processed, where and for what purpose. Further, the controller shall provide a copy of the personal data, free of charge, in an electronic format. This change is a dramatic shift to data transparency and empowerment of data subjects.

3. Data Portability

GDPR introduces data portability – the right for a data subject to receive the personal data concerning them – which they have previously provided in a ‘commonly use and machine readable format’ and have the right to transmit that data to another controller.

4. Right to be Forgotten

Also known as Data Erasure, the right to be forgotten entitles the data subject to have the data controller erase his/her personal data, cease further dissemination of the data, and potentially have third parties halt processing of the data. The conditions for erasure, as outlined in article 17, include the data no longer being relevant to original purposes for processing, or a data subject withdrawing consent. It should also be noted that this right requires controllers to compare the subjects’ rights to “the public interest in the availability of the data” when considering such requests.

5. Privacy by Design
Privacy by design as a concept has existed for years, but it is only just becoming part of a legal requirement with the GDPR. At its core, privacy by design calls for the inclusion of data protection from the onset of the designing of systems, rather than an addition. More specifically, ‘The controller shall… implement appropriate technical and organisational measures… in an effective way… in order to meet the requirements of this Regulation and protect the rights of data subjects’. Article 23 calls for controllers to hold and process only the data absolutely necessary for the completion of its duties (data minimisation), as well as limiting the access to personal data to those needing to act out the processing.

6. Data Protection Officers
Under GDPR it is not necessary to submit notifications / registrations to each local DPA of data processing activities, nor is it a requirement to notify / obtain approval for transfers based on the Model Contract Clauses (MCCs). Instead, there are internal record keeping requirements, as further explained below, and DPO appointment is mandatory only for those controllers and processors whose core activities consist of processing operations which require regular and systematic monitoring of data subjects on a large scale or of special categories of data or data relating to criminal convictions and offences.

Consequenses of GDPR

There are also some criticism. Most of the critics are done by technology service providers. What should we think about that?

GDPR presentation2

 

What did you learn?
After reading the article, you can perform a little test. This is a good way to measure your knowledge.

 1. Go to the registration page
 2. Fill the information and use the code DEDIWE-1FTK-2019

After that procedure, you can do the test.


en_USEnglish